Η κιθάρα στην Ιταλία του 17ου αιώνα και μεταγραφή έργων του Carlo Calvi σε σύγχρονη σημειογραφία.

Σταμπουλίδου, Ευδοξία (2019-02-11)

Διπλωματική εργασία