Καταγραφή και ανάλυση εγκεφαλικών κυμάτων κατά τημουσική ακρόαση τραγουδιών βαθμονομημένης μουσικής προτίμησης μέσω τεχνολογιών φορετής ηλεκτροεγκεφαλογραφίας.

Τσικαλάκη, Μαρία (2019-02-15)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο