Η βιολιστική πρακτική του Δημήτρη Σέμση: υφολογική ανάλυση ποικιλμάτων οργανικών σκοπών της περιόδου 1924-1940.

Βραχνός, Περικλής (2019-01-23)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1301_01.Ραστ Νεβα Λονγκα.mp3

1301_02.Ζεϊμπέκικος Αιβαλιώτικος.mp3

1301_03.Χασάπικος.mp3

1301_04.Τα Τσανακάκια.mp3

1301_05.Διπλόχορδο(α).mp3

1301_06.Αϊδίνικος.mp3

1301_07.Διπλόχορδο(β).mp3