Η φωνητική πρακτική και η μουσική ερμηνεία στην ψαλτική τέχνη: παρατηρήσεις σε επιλεγμένες ηχογραφήσεις και παραλληλίες με την δυτικοευρωπαϊκή μουσική. Μεταγραφές ερμηνειών.

Δήμου, Αναστασία (2019-06-12)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1706_01.Χερουβικό_Φωκαέως_πλ.Α'_Κετσετζής.mp3

Thumbnail1706_02.Χερουβικό_Φωκαέως_πλ.Α' Ήχου_Φιρφιρής.mp3

Thumbnail1706_03.Κεκραγάριο_Ιακώβου Πρωτοψάλτου_Α'ήχ._Θρ.Στανίτσας.mp3

Thumbnail1706_04.Κεκραγάριο_Ιακώβου Πρωτοψάλτου_Α'ήχ._Φιρφιρής.mp3