Η κινηματογραφική μουσική του John Williams για το "Star Wars, Episode IV": διερεύνηση του ρόλου των οδηγητικών μοτίβων στην υποστήριξη της αφήγησης.

Χαδούλη, Μαρία-Ελένη (2019-06-21)

Διπλωματική εργασία