Η "λειτουργία του Αγίου Ιωάννη Χρυστόστομου" του Π.Ι Τσαϊκόφσκι: ιστορικές και αναλυτικές προσεγγίσεις με επίκεντρο τη σχέση μουσικής και ιερού κειμένου.

Πητούλα, Μαρία-Ελένη (2019-06-21)

Διπλωματική εργασία