Η ιστορία της όπερας στη Θεσσαλονίκη από την απελευθέρωση ως το 2000.

Βαϊούλη, Βασιλική (2002-09-27)

Διπλωματική εργασία