Γερμανός Νέων Πατρών: βίος, έργο, μουσικολογική προσέγγιση επιλεγμένων συνθέσεων.

Προσγολίτη, Βασιλική (2019-06-28)

Διπλωματική εργασία