Η εξέλιξη της μουσικής σημειογραφίας και παρτιτούρας: γραφή και επεξεργασία μουσικού κειμένου με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Παπαπαναγιώτου, Ξανθούλα (1991-09-23)

Διπλωματική εργασία