Ο ρόλος του Στάλιν στη διαμόρφωση του μουσικού κόσμου της περιόδου του Σοσιαλιστικού Ρεαλισμού (1936-1953).

Ανταρανιάν, Ίνα (2019-09-19)

Διπλωματική εργασία