Η οπερική ζωή της Θεσσαλονίκης (1978-2018): κρατικοί φορείς της πόλης.

Κασμέρης, Βασίλειος (2019-10-09)

Διπλωματική εργασία