Ο Picasso, ο χορός, η μουσική και το θέαμα.

Σωτήρη, Σταυρούλα (2019-10-03)

Διπλωματική εργασία