Τραγούδια Ανατολικής Θράκης από το χωριό Πεδινό, Κιλκίς.

Νοταρά, Φανή (2006-08-24)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail959-01. Χριστούγιννα- Χριστούγιννα ( Κάλαντα πριν τις 12)..mp3

Thumbnail959-02. Χριστός γιννιέτι- χαρά στουν κόσμου..mp3

Thumbnail959-03. Κάλαντα σε νιόνυμφους..mp3

Thumbnail959-04. Κάλαντα σε κορίτσι λεύτερο..mp3

Thumbnail959-05. Κάλαντα σε νεογέννητο..mp3

Thumbnail959-06. Βασιλουγιός κάμει χαρά..mp3

Thumbnail959-07. Σε πολλές χαρές επήγα..mp3

Thumbnail959-08. Του αρραβώνα..mp3

Thumbnail959-09. Ξεκίνησαν οι Έλληνες..mp3

Thumbnail959-10. Το χουριό μας δεν πατίετι..mp3

Thumbnail959-01. Τ' αρχοντογιός παντρεύιτι..mp3

Thumbnail959-02. Η λουλούδα..mp3

Thumbnail959-03. Στ' παπαδιάς τα παραθύρια..mp3

Thumbnail959-04. Τα μάτια σ' Δήμο μ'..mp3

Thumbnail959-05. Δένδρο είχα στην αυλή μου..mp3

Thumbnail959-06. Δώδεκα χρόνια στο στρατό..mp3

Thumbnail959-07. Σεις κουρίτσια και κουπέλες..mp3

Thumbnail959-08. Η Μαργιουλίτσα..mp3

Thumbnail959-09. Κάτω στη Ροϊδο..mp3

Thumbnail959-10. Τσαγανός κάμει ντουγούνι (Γάμος των ζώων)..mp3

Thumbnail959-11. Τι θα γίνω ' γω λιγνός ( της Αποκριάς)..mp3

Thumbnail959-12. Έτσι είναι μπάρμπα Κυριάκου μ' ..mp3

Thumbnail959-13. Μια μάνα πού ' χει δυο παιδιά..mp3

Thumbnail959-14. Ν' όλοι πάνι στο χωράφι..mp3