Διερεύνηση της αφηγηματικής λειτουργίας της μουσικής του Μάνου Χατζιδάκι για την ταινία "America-America" του Ηλία Καζάν.

Ζαφειρούδη, Παρασκευή (2020-02-07)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1697_01. Prologue (North Star).mp3

1697_02. Excitement in the Village.mp3

1697_03. The Dance of Vartan.mp3

1697_04. Farewell Song and the Voyage.mp3

1697_05. The Streets of Constantinople.mp3

1697_06. Hard Work at the Docks.mp3

1697_07. Two Women in the Mist.mp3

1697_08. Shoeshine Boys.mp3

1697_09. Family Song (A Virgin).mp3

1697_10. The Harmonica and the Waltz.mp3

1697_11. Frustration, Dreams and Loneliness (Shoeshine Boys).mp3

1697_12. Evil Thoughts.mp3

1697_13. Hohanness and Stavros Madness.mp3

1697_14. Finale.mp3