Τραγούδια της Θράκης με γκάιντα.

Μιμίκος, Θεόκλητος (2008-06-25)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1057-01.Δυο παιδιά καλά παιδιά.mp3

Thumbnail1057-02.Ήμασταν πέντι εξ' νταήδες.mp3

Thumbnail1057-03.Στη Σαλονίκη στο τσαρσί.mp3

Thumbnail1057-04.Παλικάρια μου δερβενιώτικα.mp3

Thumbnail1057-05.Ο Δήμαρχος κι ανακριτής.mp3

Thumbnail1057-06.Δω στα λιανοχορταρούδια.mp3

Thumbnail1057-07.Δυο πουλάκια τα καημένα.mp3

Thumbnail1057-08.Βασίλεψεν Αυγερινός.mp3

Thumbnail1057-09.Σ' αυτό τ' αλ'ωνι το φαρδύ.mp3

Thumbnail1057-10.Γιάννω λουλούδια μάζωνι.mp3

Thumbnail1057-11.Αφέντης μας χαρά θα κάν'.mp3

Thumbnail1057-12.Γιώργη είνι τζαναμπέτης.mp3

Thumbnail1057-13.Τ' άλογο το σιλωμένο.mp3

Thumbnail1057-14.Γω στα ξένα περπατούσα.mp3

Thumbnail1057-15.Άσπρα μου περιστέρια.mp3

Thumbnail1057-16.Θέλω να παντρευτώ.mp3

Thumbnail1057-17.Τα κορίτσια νυχτερεύουν.mp3

Thumbnail1057-18.Βλάχα πλένει στο ποτάμι.mp3

Thumbnail1057-19.Με γελάσαν τα πουλιά.mp3

Thumbnail1057-20.Μια Πασχαλιά και μια Λαμπρή.mp3

ThumbnailDVD_1057_InterviewKatsikoudisPanagiotis.mp4

ThumbnailDVD_1057_Songs.mp4