Το φαινόμενο "Tramping" στην Τσέχικη Δημοκρατία και η περίπτωση του Robert Krestan πριν και μετά τη Βελούδινη επανάσταση (1989).

Μπέρκα, Άννα (2020-06-25)

Διπλωματική εργασία