Το φαινόμενο του ρυθμού σε μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου

Στυλιανίδης, Παναγιώτης (2020-07-01)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1913_01.Arap Saz Semai.mp3

Thumbnail1913_02.Kurdilihicazkar Longa.mp3

Thumbnail1913_03 Μπαϊντούσκα Θράκης.mp3

Thumbnail1913_04.Αντίσπαστος.mp3

Thumbnail1913_05.Χορίαμβος.mp3

Thumbnail1913_06.Δυτροχαϊκός.mp3

Thumbnail1913_07.Δίαμβος.mp3

Thumbnail1913_08.Δόχμιος τρίτος.mp3

Thumbnail1913_09.Δόχμιος δεύτερος.mp3

Thumbnail1913_10.Δόχμιος πρώτος.mp3

Thumbnail1913_11.Επίτριτος τέταρτος.mp3

Thumbnail1913_12.Επίτριτος τρίτος.mp3

Thumbnail1913_13.Επίτριτος δεύτερος.mp3

Thumbnail1913_14.Επίτριτος πρώτος.mp3

Thumbnail1913_15.Αναπαιστική ταυτοποδία.mp3

Thumbnail1913_16.Δακτυλική ταυτοποδία.mp3

Thumbnail1913_17.Σπονδιακή ταυτοποδία.mp3

Thumbnail1913_18.Σπόνδειος.mp3

Thumbnail1913_19.Αμφιβραχής.mp3

Thumbnail1913_20.Ανάπαιστος.mp3

Thumbnail1913_21.Δάκτυλος.mp3

Thumbnail1913_22.Παρακελευσματικός.mp3

Thumbnail1913_23.Επιτέταρτος τέταρτος.mp3

Thumbnail1913_24.Επιτέταρτος τρίτος.mp3

Thumbnail1913_25.Επιτέταρτος δεύτερος.mp3

Thumbnail1913_26.Επιτέταρτος πρώτος.mp3

Thumbnail1913_27.Αργός χασάπικος.mp3

Thumbnail1913_28.Κότσαρη Πόντου.mp3

Thumbnail1913_29.Κότσαη Συγκοπή.mp3

Thumbnail1913_30.Μπάγιο.mp3

Thumbnail1913_31.Σούστα.mp3

Thumbnail1913_32.Χασαπιά.mp3

Thumbnail1913_33.Χασάπικος.mp3

Thumbnail1913_34.Καγκελάρης.mp3

Thumbnail1913_35.Μπαϊτούσκα Μακεδονίας.mp3

Thumbnail1913_36.Τας Πόντου.mp3

Thumbnail1913_37.Ζωναράδικος.mp3

Thumbnail1913_38.Αργιλαμάς.mp3

Thumbnail1913_39.Αργός Απτάλικος.mp3

Thumbnail1913_40.Αργός Ζεμπέίκικος.mp3

Thumbnail1913_41.Διπατ.mp3

Thumbnail1913_42.Γοργός Απτάλικος.mp3

Thumbnail1913_43.Γοργός Ζεμπέικικος.mp3

Thumbnail1913_44.Συγκαθιστός Θράκης.mp3

Thumbnail1913_45.Καλαματιανά.mp3

Thumbnail1913_46.Καθιστικά.mp3

Thumbnail1913_47.Μαντιλάτος.mp3

Thumbnail1913_48.Μπαϊτούσκινο.mp3

Thumbnail1913_49.Μπεράτι.mp3

Thumbnail1913_50.Γκάΐντα.mp3

Thumbnail1913_51.Λεβέντικος.mp3

Thumbnail1913_52.Πατρούνινο.mp3

Thumbnail1913_53.Πουσνίτσα.mp3

Thumbnail1913_54.Ράϊκος.mp3

Thumbnail1913_55.Στάνκαινα.mp3

Thumbnail1913_56.Αργός Συρτός.mp3

Thumbnail1913_57.Λεσβοκιάρικο Ηπείρου.mp3

Thumbnail1913_58.Μπεράτι Ηπείρου.mp3

Thumbnail1913_59.Συγκαθιστός Ηπείρου.mp3

Thumbnail1913_60.Αφηγηματικός.mp3

Thumbnail1913_61.Μπαϊτούσκα.mp3

Thumbnail1913_62.Τικ Πόντου.mp3

Thumbnail1913_63.Ζαγορίσιος Ηπείρου.mp3

Thumbnail1913_64.Γκάiντα.mp3

Thumbnail1913_65.Καγκέλι.mp3

Thumbnail1913_66.Καβοντορίτικος.mp3

Thumbnail1913_67.Μακρινίτσα.mp3

Thumbnail1913_68.Μπάλος.mp3

Thumbnail1913_69.Πωγωνίσιος Συρτός.mp3

Thumbnail1913_70.Ροδίτικος.mp3

Thumbnail1913_71.Σιγανός και Ομάλ.mp3

Thumbnail1913_72.Συρτός Ρούμπα.mp3

Thumbnail1913_73.Συρτός Χανιώτικος.mp3

Thumbnail1913_74.Σμυρνέικος Μανές.mp3

Thumbnail1913_75.Omal kioumous.mp3

Thumbnail1913_76.Τσακιστός.mp3

Thumbnail1913_77.Τσάμικος.mp3

Thumbnail1913_78.Συρτός στα τρία.mp3

Thumbnail1913_79.Αksak semai.mp3

Thumbnail1913_80.Αksak.mp3

Thumbnail1913_81.Διπλό Ntougiek.mp3

Thumbnail1913_82.Ebfer.mp3

Thumbnail1913_83.Faxte.mp3

Thumbnail1913_84.Giourouk semai.mp3

Thumbnail1913_85.Mouxammes.mp3

Thumbnail1913_86.Mperefsan.mp3

Thumbnail1913_87.Ntebr kempir.mp3

Thumbnail1913_88.Ntougiek.mp3

Thumbnail1913_89.Oynak.mp3

Thumbnail1913_90.Raks aksak.mp3

Thumbnail1913_91.Semai.mp3

Thumbnail1913_92.Sofyan.mp3

Thumbnail1913_93.Τουρκικό Αksak.mp3

Thumbnail1913_94.Tsenmper.mp3

Thumbnail1913_95.Xabi.mp3

Thumbnail1913_96.Xafif.mp3

Thumbnail1913_97.Aksak samai.mp3

Thumbnail1913_98.Aksak.mp3

Thumbnail1913_99.Al-Aouis.mp3

Thumbnail1913_100.Al-kagim.mp3

Thumbnail1913_101.Al-mourampa.mp3

Thumbnail1913_102.Al-mpazit.mp3

Thumbnail1913_103.Aoufar.mp3

Thumbnail1913_104.Kxlas.mp3

Thumbnail1913_105.Masmounti kampir.mp3

Thumbnail1913_106.Mountaououar.mp3

Thumbnail1913_107.Mourasa sami.mp3

Thumbnail1913_108.Mouxamas.mp3

Thumbnail1913_109.Mouxantzar thakil.mp3

Thumbnail1913_110.Mptaixi.mp3

Thumbnail1913_111.Ntaour xinti.mp3

Thumbnail1913_112.Ntarz.mp3

Thumbnail1913_113.Ouaxnta sagira.mp3

Thumbnail1913_114.Ouaxnta.mp3

Thumbnail1913_115.Sama.mp3

Thumbnail1913_116.Samai ntariz.mp3

Thumbnail1913_117.Samai thakil.mp3

Thumbnail1913_118.Zarafat.mp3

Thumbnail1913_119.Ayyub.mp3

Thumbnail1913_120.Baladi 4_4.mp3

Thumbnail1913_121.Bambi.mp3

Thumbnail1913_122.Ciftetelli.mp3

Thumbnail1913_123.Fakhit.mp3

Thumbnail1913_124.Fallahi 2_4.mp3

Thumbnail1913_125.Fox 2_4.mp3

Thumbnail1913_126.Hacha.mp3

Thumbnail1913_127.Jurjina.mp3

Thumbnail1913_128.Karachi 2_4.mp3

Thumbnail1913_129.Katakufti.mp3

Thumbnail1913_130.Khosh Rang.mp3

Thumbnail1913_131.Malfuf 2_4.mp3

Thumbnail1913_132.Maqsum 4_4.mp3

Thumbnail1913_133.Nawakht.mp3

Thumbnail1913_134.Nawari.mp3

Thumbnail1913_135.Saidi 4_4.mp3

Thumbnail1913_136.Sudasi 6_4.mp3

Thumbnail1913_137.Zaffa.mp3