Καταγραφή Ελληνικών παραδοσιακών, Τούρκικων και ρεμπέτικων τραγουδιών για φωνή και ούτι με εκτελεστή τον κ. Σωτήρη Κασίμη.

Χριστοδούλου, Ανδρέας (2006-07-06)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


ThumbnailNVE_DVD_Title_01_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_02_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_03_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_04_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_05_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_06_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_07_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_08_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_09_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_10_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_12_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_13_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_14_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_15_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_16_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_17_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_18_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_19_01.mp4

ThumbnailNVE_DVD_Title_20_01.mp4

Thumbnail960-01. Kemikklerim..mp3

Thumbnail960-02. Indim havuz bashima..mp3

Thumbnail960-03. Cakici..mp3

Thumbnail960-04. Kadifeden Kesesi..mp3

Thumbnail960-05. Manolya..mp3

Thumbnail960-06. Eminem..mp3

Thumbnail960-07. Πέργαμος..mp3

Thumbnail960-08. Andon ciaous..mp3

Thumbnail960-09. Σαν τα μάρμαρα..mp3

Thumbnail960-10. Ω λε λε λε..mp3

Thumbnail960-11. Ωραλια Αιγιώτισσα..mp3

Thumbnail960-12. Μια στεναχώρια..mp3

Thumbnail960-13. Φάτε πλούσιοι παράδες..mp3

Thumbnail960-14. Πες μου αν με βαρέθηκες..mp3

Thumbnail960-15. Στην Αγορά του Πειραιά..mp3

Thumbnail960-16. Η Φτώχεια..mp3

Thumbnail960-17. Τάκα τα πεταλάκια..mp3

Thumbnail960-18. Μπάμ μπούμ πιστολίες..mp3