Μελοποιήσεις του μεγαλυναρίου "Άξιον εστίν" έως και τον 19ο αιώνα: μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων συνθέσεων.

Μπούτα, Βαΐα (2020-06-25)

Διπλωματική εργασία