Η εξέλιξη της blues/rock σε τέσσερα χαρακτηριστικά τραγούδια.

Μπισσάρας, Βασίλειος (2020-07-06)

Διπλωματική εργασία