Η έννοια της ηχοποίησης [sonification] στη μουσική: ορισμοί, αισθητικές προσεγγίσεις και σύγχρονα παραδείγματα.

Μαστορίδου, Δανάη (2020-07-06)

Διπλωματική εργασία