Ο εορτασμός του Αγίου Αποστόλου Παύλου: μουσικολογικές προσεγγίσεις.

Μισοκέφαλου, Βασιλική (2020-07-10)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1764_01. «Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν,…».mp3

Thumbnail1764_02. «Ποίοις ὑμνῳδιῶν κάλλεσιν,…».mp3

Thumbnail1764_03. «Δεῦρο δὴ μοι σήμερον,…».mp3

Thumbnail1764_04. «Ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ,…».mp3

Thumbnail1764_05. «Τὰ κατὰ πόλιν δεσμὰ καὶ τὰς θλίψεις σου,…».mp3

Thumbnail1764_06. «Ἑορτὴ χαρμόσυνος,…».mp3

Thumbnail1764_07. «Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι,…».mp3

Thumbnail1764_08. «Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων,…».mp3