Το ούτι στην παράδοση της Λόγιας Μουσικής της Πόλης.

Στυλιανίδης, Ιωάννης (2020-01-29)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1832_01. Χουσεϊνί Σαζ Σεμαΐ.mp3

Thumbnail1832_02. Cecen Kizi.mp3

Thumbnail1832_03. Ussak medhal.mp3

Thumbnail1832_04. Χουσεϊνί Πεσρέφ.mp3

Thumbnail1832_05. Ουσάκ Σαζ Σεμαΐ.mp3