Το musical "Chicago": ιστορικές, δομικές και τεχνοτροπικές αναφορές. Παρουσίαση και συγκριτική μελέτη των ορχηστρικών του μοτίβων.

Χαλεπλίδου, Θεογνωσία (2020-07-09)

Διπλωματική εργασία