Η διαδικασία προς τη Φα-φωνή: η θετική επίδραση της ομαδικής μουσικοθεραπείας σε ενοίκους οικοτροφείου με ψυχιατρικές παθήσεις.

Ρουσάκη, Ανδρονίκη (2020-09-28)

Διπλωματική εργασία