Οι Λαζαρίνες και η μεταφορά της μουσικής προφορικότητας στο Ρουμλούκι: έρευνα στη Μελίκη και στο Νεόκαστρο.

Θρασυβουλίδης, Ορέστης (2020-09-18)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1651_01. Γαλάζιους πετεινός λαλεί, Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_02. δρόμο δρόμο γκιζιρούσα-Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_03. Λαζαρίνες έρχουντι, Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_04. Μια μάνα που έχει έναν γιο, Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_05. Ξενιτεμένο μου πουλί-Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_06. Μουρή κουντουμπληγμένη, Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_07. Ιδώ έχουν κόρη για παντρειά, Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_08. Ήρθιν Λάζαρους, Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_12. Ν ‘ ακούστι Νιουκαστρίτισις’ (Μαρία Παπά).mp4

Thumbnail1651_13. (α) Της γαλανής το φόρεμα, Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_13.(β) Της γαλανής το φόρεμα. , Γαγάκα Πανάγιω.mp3

Thumbnail1651_14. Οι Γιδιώτες (Μαρία Παπά, Νεόκαστρο).mp3

Thumbnail1651_15. Σήμερα Δέσπω Πασχαλιά, Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_16. (α) Τις Πανάιους ( Όλγα Ρογκώτη+Γιώτα Βενιοπούλου).mp3

Thumbnail1651_17. (α) Τι θέλεις Αλεξάνδρα μ' (Μαρία Παπά, Νεόκαστρο).mp3

Thumbnail1651_17. (β) Τι θέλεις Αλεξάνδρα μ (Όλγα Ρογκώτη, Μελίκη).mp3

Thumbnail1651_18. Τρία κοράσια μάλωναν. Γαγάκα Πανάγιω, Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_19. Βλάχαμ' πλένεις στο ποτάμι (+σχόλια), Γαγάκα Πανάγιω.mp3

Thumbnail1651_20. Του Κατσιάμπα (Όλγα Ρογκώτη+Λαζαρίνες Μελίκης.mp3

Thumbnail1651_21. Βαλανουμένη μου καρδιά ( Όλγα Ρογκώτη ).mp3

Thumbnail1651_22. Το χειλάκι σου το μαγουλάκι σου (Όλγα Ρογκωτη και λίγο Γιώτα Βενιοπούλου).mp3

Thumbnail1651_23. Σύρτι μάτια μ', σύρτι φρύδια μ', Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_24. Σχίζου ρίζου το καλάμι, Λαζαρίνες Μελίκη.mp3

Thumbnail1651_25. Τις Μαριγώς (Όλγα Ρογκώτη +σχόλια).mp3

Thumbnail1651_26. Άστρα μου χαμηλώστε, σύννεφα κατεβείτε (Όλγα Ρογκώτη).mp3

Thumbnail1651_27. Ένα μικρό Τουρκόπουλο , Γαγάκα Πανάγιω.mp3