Ανάλυση και ερμηνεία φωνητικών τεχνικών και αυτοσχεδιασμού σε επιλεγμένες ηχογραφήσεις του Στελλάκη Περπινιάδη.

Δημόπουλος, Σέργιος (2020-09-28)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1750_01.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΕΛΛΑΚΗ ΠΕΡΙΠΙΝΙΑΔΗ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ.mp3

1750_02.ΡΑΣΤ ΝΕΒΑ ΜΑΝΕΣ.mp3

1750_03.ΣΕ ΓΕΛΑΣΑ.mp3

1750_04.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΕΓΚΟΥΚΟ.mp3

1750_05.ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ.mp3

1750_06.ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ(ΠΕΡΠΙΝΙΑΔΗΣ-ΠΑΓΑΝΑ).mp3

1750_07.ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΑΛΑΝΙΑΡΑ.mp3

1750_08.ΣΕΒΝΤΑΛΟΥ.mp3

1750_09.Ο ΑΡΓΙΛΕΣ.mp3

1750_10.ΠΑΝΤΡΕΥΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΝΑΤΙ ΣΟΥ.mp3

1750_01.Στη Δραπετσωνα.mp4

1750_02.Σεβνταλού.mp4

1750_03.Σε γέλασα.mp4

1750_04.Ραστ Νεβα Μανες.mp4

1750_05.Διαμάντω Αλανιάρα.mp4

1750_06.Δερβίσης και Άννα.mp4

1750_07.Ο Αργιλές.mp4

1750_08.Παντρεύομαι για το γινάτι σου.mp4