Μουσική συνοδεία στον βωβό κινηματογράφο: συνοδευτική μουσική προσέγγιση της αμερικανικής κωμωδίας "Neighbors" (1920) του Buster Keaton.

Δραγουμανάκη, Ευαγγελία (2020-09-25)

Διπλωματική εργασία

Files in this item