Ηχοτοπία στις Μέλαμπες Ρεθύμνου Κρήτης. Μελαμπιανή καντάδα και παρέα: ένα συλλογικό οργανικό και τραγουδιστικό φαινόμενο.

Ζηκοπούλου, Θεοδότα (2020-09-25)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


1608_01.Γλέντι Κυριακή του Πάσχα 2019 (Μέλαμπες) .mp3

1608_02.Γλέντι Κυριακή του Πάσχα (2) 20019 (Μέλαμπες).mp3

1608_03.Μελαμπιανή καντάδα Κυριακή του Πάσχα (2019).mp3

1608_04.Μελαμπιανή παρέα στην Αγ. Γαλήνη Μ. Παρασκευή.mp3

1608_05.Μελαμπιανή παρέα πριν την καντάδα Κυριακή του Πάσχα.mp3