Τo ηρωικό στοιχείο στις εισαγωγές του L. v. Beethoven: αναλυτική, αφηγηματική και ερμηνευτική προσέγγιση των εισαγωγών "Κοριολανός" (Op. 62) και "Egmont" (Op. 84).

Βλάχου, Χαρίκλεια (2020-10-07)

Διπλωματική εργασία