Η μουσική απεικόνιση σε έργα σύγχρονων Βολιωτών ζωγράφων.

Μουρτζοπούλου, Αικατερίνη-Ευδοξία (2010-06-08)

Διπλωματική εργασία