Άγιος Γιάννη μου = Agio Gianni mou

Νάκα, Χαρίκλεια (τραγούδι) = Naka, Chariklia (singer) ; Τσιρογιάννη, Μελπομένη (τραγούδι) = Tsirogianni, Melpomeni(singer) (2021-01-10)

Τραγούδι στη γιορτή του Αϊ Γιάννη = Sung on the Day of Saint John

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_94.mp3