Ο συνθέτης Χρήστος Χαιρόπουλος και το Ταγκό: μελέτη δομικών χαρακτηριστικών, ερμηνευτική προσέγγιση και εκτέλεση επτά (7) ταγκό του Χρήστου Χαιρόπουλου.

Στέφου, Παναγιώτα (2021-02-22)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1773_01.Χρήστος Χαιρόπουλος και το Ταγκό.mp4