Ο συνθέτης της επιθεώρησης Γιώργος Μουζάκης: μια προσέγγιση του τρόπου γραφής του με βάση τη μελέτη πέντε (5) τραγουδιών του για επιθεωρήσεις.

Μουταφίδου, Μαρία (2021-02-22)

Διπλωματική εργασία