Πλευρές της έννοιας του υβριδισμού σε μουσικές που σχετίζονται με την Κρητική μουσική παράδοση, με έμφαση στη δεκαετία 2010-20: ιστορικές, θεωρητικές, αναλυτικές προσεγγίσει.

Δαβίδου, Δωροθέα (2021-02-25)

Διπλωματική εργασία