Οι επιχώριες ψαλτικές παραδόσεις με έμφαση στην ψαλτική τέχνη της Σμύρνης στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.

Γκόγκη, Φιλαρέτη (2021-02-26)

Διπλωματική εργασία