Ζητήματα φύλου στη σύγχρονη μουσική: περιπτώσεις από το χώρο της ηλεκτρονικής σύνθεσης και των ηχητικών τεχνών.

Μίγγα - Γκαγκοπούλου, Αικατερίνη (2021-03-08)

Διπλωματική εργασία