Δημοτικά τραγούδια της περιοχής Δεσκάτης Γρεβενών.

Ζαρμπαλή, Ελένη (1997-04-15)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail141_01.Αγγελίνα.mp3

Thumbnail141_02.Αγόρι πέτρα πιλικάει.mp3

Thumbnail141_03.Άσπρη κατάσπρη πέρδικα.mp3

Thumbnail141_04.Γιώργη μ', ήρθαν οι φίλοι σου.mp3

Thumbnail141_05.Δεν τουν ηθέλου του ντουνιά.mp3

Thumbnail141_06.Έβγα συ καλή μου μάνα.mp3

Thumbnail141_07.Ιβγάτι αγόρια στου χουρό.mp3

Thumbnail141_08.Ιγώ είμι τ' ορφανό παιδί.mp3

Thumbnail141_09.Ιδώ σι τούτη την αυλή.mp3

Thumbnail141_10.Ιδώ στα σπίτια τα ψηλά.mp3

Thumbnail141_11.Ιννιά χιλιάδες πρόβατα.mp3

Thumbnail141_12.Κάτου στα λιβάδια.mp3

Thumbnail141_13.Κωνσταντινιά.mp3

Thumbnail141_14.Λάζαρι, καψουλάζαρι.mp3

Thumbnail141_15.Λιβέντης ήμαν.mp3

Thumbnail141_16.Μάνα με κακοπάντρεψες.mp3

Thumbnail141_17.Με γέλασε μια χαραυγή.mp3

Thumbnail141_18.Μη μου μιλάτι σήμερα.mp3

Thumbnail141_19.Μην να 'νι χιόνια στα βουνά.mp3

Thumbnail141_20.Μια Παρασκευή κι ένα Σαββάτου βράδυ.mp3

Thumbnail141_21.Μια πέρδικα παινεύτηκι.mp3

Thumbnail141_22.Μοιρολόγι.mp3

Thumbnail141_23.Μοιρολόγι.mp3

Thumbnail141_24.Μπιζέρισα μωρ' μάνα.mp3

Thumbnail141_25.Μπιίνα.mp3

Thumbnail141_26.Να 'χα κρασάκι να 'πινα.mp3

Thumbnail141_27.Ο δυάσμος κι ο βασιλικός.mp3

Thumbnail141_28.Όλις οι νύφις στου χουρό.mp3

Thumbnail141_29.Ου Κουσταντής.mp3

Thumbnail141_30.Παγώνα.mp3

Thumbnail141_31.Πέντε χρόνους που γυρνούσα.mp3

Thumbnail141_32.Πέρα στην Ανατολή.mp3

Thumbnail141_33.Πέρα στην Ανατολή.mp3

Thumbnail141_34.Πέρα στουν Άι-Θανάση.mp3

Thumbnail141_35.Ποιμενικός σκοπός 1.mp3

Thumbnail141_36.Ποιμενικός σκοπός 2.mp3

Thumbnail141_37.Ποιμενικός σκοπός 3.mp3

Thumbnail141_38.Ποιμενικός σκοπός 4.mp3

Thumbnail141_39.Πούσαν Περιστερούλα μ'.mp3

Thumbnail141_40.Ρινιώ.mp3

Thumbnail141_41.Ρούσα μ'.mp3

Thumbnail141_42. Σ' όσους γάμους κι αν επήγα.mp3

Thumbnail141_43.Σε τούτ' του σπίτ' που πίνουμι.mp3

Thumbnail141_44.Σκάρος.mp3

Thumbnail141_45.Στρουμπούλου μου.mp3

Thumbnail141_46.Της Αγιά-Σοφιάς.mp3

Thumbnail141_47.Τι χάλιβα, τι γύριβα.mp3

Thumbnail141_48.Του παπα - Γιώργη.mp3

Thumbnail141_49.Τρία κουρίτσια μάλουναν.mp3

Thumbnail141_50.Ως την Πόλη κι αν επήγα.mp3