Πτυχές χρήσης γυναικείας φωνής στην ψαλτική τέχνη και μελοποιήσεις: μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων προσομοίων εις τιμήν της Αγίας Μακρίνας.

Σακελλαροπούλου, Χαρίκλεια (2022-02-17)

Διπλωματική εργασία