Ρουμλουνιώτικες ζουρνάδες σε διάφορους σκοπούς.

Τσέλιου, Σοφία (2004-10-20)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail681-01.Παρουσίαση μουσικών..mp3

Thumbnail681-02.Κεμεκλερίμ..mp3

Thumbnail681-03.Σήμιρα Ντούλα μ' Πασχαλιά..mp3

Thumbnail681-04.Ξύπνα καλέ γειτόνισσα παλιά μου φιλενάδα..mp3

Thumbnail681-05.Τ' βαλάνη..mp3

Thumbnail681-06.Τώρα τα πουλιά τώρα τα χελιδόνια..mp3

Thumbnail681-07.Τριανταφυλλάκι κόκκινο ζουμπούλι μαραμένο..mp3

Thumbnail681-08. Μια μάνα πονεμένη..mp3

Thumbnail681-09.Μεσ' τ' αμπελάκια..mp3

Thumbnail681-10.Νυφιάτικο..mp3

Thumbnail681-11. Νυφιάτικο..mp3

Thumbnail681-12. Τ' Μαρίας..mp3