Μια κριτική προσέγγιση των πηγών της προφορικής μουσικής παράδοσης από τη Σινασό Καππαδοκίας στο πλαίσιο της Ιστορικής Εθνομουσικολογίας.

Συγκούνη, Σπυριδούλα (2024-02-02)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο


2093_01.Αγιε'μ Αη Γιώργη.mp3

2093_02.Ακρίτης κάστρον έκτισε.mp3

2093_03.Εβράδυν παλιοβράδυν.mp3

2093_04.Η πάνω βίγλα πάρτηκεν.mp3

2093_05.Κάτω στον Άη Γιάννη τον Θεολόγο.mp3

2093_06.Ο σκλάβος αναστέναξε.mp3

2093_07.Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Σινασού.mp3