Η συμβίωση μουσικής και video art στο έργο "Echoes of Solitude" για ορχήστρα και βίντεο.

Χαραλαμπάκη, Μαριάννα (2024-02-14)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο