Συγκριτική μελέτη της βυζαντινής και της Κερκυραϊκής ψαλτικής με βάση επιλεγμένα κομμάτια της οκταήχου και της γιορτής του Αγίου Σπυρίδωνος.

Σταματοπούλου, Νικολίνα (2005-04-04)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail903-01.Κύριε εισάκουσον.mp3

Thumbnail903-02.Της Συνόδου της Πρώτης (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-03.Της Συνόδου της Πρώτης (Χορωδιακή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-04.Της Συνόδου της Πρώτης (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-05.Χαίροις Τριμυθούντος.mp3

Thumbnail903-06.Κύριε εκέκραξα (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-07.Κύριε εκέκραξα (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-08.Τας εσπερινάς ημών ευχάς (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-09.Τας εσπερινάς ημών ευχάς (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-10.Τον πρό αιώνων (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-11.Τον πρό αιώνων (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-12.Τω σω Σταυρω (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-13.Τω σω Σταυρω (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-14.Την ωραιότητα (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-15.Την ωραιότητα (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-16.Την ωραιότητα (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-17.Τον ζωοποιόν σου Σταυρόν (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-18.Τον ζωοποιόν σου Σταυρόν (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-19.Διά του Τιμίου Σου Σταυρού (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-20.Διά του Τιμίου Σου Σταυρού (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-21.Νίκην έχων Χριστέ (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-22.Νίκην έχων Χριστέ (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-23.Δεύτε αγαλλιασώμεθα (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-24.Δεύτε αγαλλιασώμεθα (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-25.Εσπερινόν ύμνον (Βυζαντινή εκτέλεση).mp3

Thumbnail903-26.Εσπερινόν ύμνον (Κερκυραϊκή εκτέλεση).mp3