Πάντσο Χαραλάνοβ Βλαντιγκέροβ (1899-1978): βίος και μουσική ενός Βούλγαρου εθνικού συνθέτη.

Belomazhov, Teodor (2011-02-25)

Διπλωματική εργασία