Η εορτή της Υπαπαντής: μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων και συγκριτική παλαιογραφική μελέτη του δοξαστικού "Ο εν χερσί".

Μπουρουλίτη, Βασιλική (2012-03-05)

Διπλωματική εργασία