Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

Το Σλαβόφωνο τραγούδι στη Δυτική Μακεδονία.

Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace


Προεπισκοπηση αρχείων

Αρχεία ήχου

1235-01Α.Kirjana.mp3
1235-02Α.α) Ajde Mici.mp3
1235-02Α.β) Stani Stanke.mp3
1235-03Α.Pusta mi makea.mp3
1235-04Α.Stanala rano Busilka.mp3
1235-05Α.Bole lezi mlad Busilka.mp3
1235-06A.β)Ajdre brate (από Λιθιά Καστοριάς).mp3
1235-06Α.α)Ajde brate (από Λουτράκι Αριδαίας).mp3
1235-07Α.Stani mamo.mp3
1235-08Α.α)Raspukala (από Λουτράκι Αριδαίας).mp3
1235-08Α.β)Raspukala (από Άγιο Χριστόφορο Πτολεμαϊδας).mp3
1235-09Α.α)Sareni curapi (από Λουτράκι Αριδαίας).mp3
1235-09Α.β)Sareni curapi (από Καρδιά Πτολεμαϊδας).mp3
1235-01Β.α) Ajda begame le le Vase (από Ολυμπιάδα).mp3
1235-01Β.β) Ajda begame le le Vase (από Λιθία Καστοριάς).mp3
1235-01Β.γ) Ajda begame le le Vase (από Άγιο Χριστόφορο).mp3
1235-02Β.Oj mor nivesto kalesa.mp3
1235-03Β.Legnala moma dzanam.mp3
1235-04Β.α) zenil se Petre vojvoda (από Ολυμπιάδα).mp3
1235-04Β.β) zenil se Petre vojvoda (από Άγιο Χριστόφορο).mp3
1235-05Β.α) Na srce me jade mila majko (από Ολυμπιάδα).mp3
1235-05Β.β) Na srce me jade mila mjko (από Καρδιά).mp3
1235-06Β. zosto belo peris.mp3
1235-07Β. Vlegla moma v gradinka.mp3
1235Γ-01.Legnala mlada.mp3
1235Γ-02.Mlade site mome.mp3
1235Γ-03.Niko Niko meandziko.mp3
1235Γ-04.Na kriva reka.mp3
1235Γ-05.Otrovi mi belo Lence.mp3
1235Γ-06.Edna pesna.mp3
1235Γ-07.Edno maloj mome.mp3


Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές