Διερεύνηση της ηχοχρωματικής αντιληπτικής αντιστοίχισης χτυπημάτων στο Μπεντιρ με φωνολογικές μονάδες και συμπλέγματα της Ελληνικής γλώσσας.

Χορταρέας, Κωνσταντίνος (2010-06-30)

Διπλωματική εργασία