Παραδοσιακά τραγούδια της Ιερισσού Χαλκιδικής.

Νάσση, Βαϊα (2011-06-15)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1284-01.Πούνα πάω να φυτρώσω.mp3

Thumbnail1284-02.Στην πόλην ήμαν κι άκουσα.mp3

Thumbnail1284-03.Φούρνε καλά να ψήσεις το ψωμί.mp3

Thumbnail1284-04.Ου πουταμός κατέβινι.mp3

Thumbnail1284-05.Κάτου στης Χάιϊδους.mp3

Thumbnail1284-06.Ανήμιρα για τ' Αγιου-'λιά.mp3

Thumbnail1284-07.Συ μπήκα σι πιριβόλι.mp3

Thumbnail1284-08.Σ' όλου του τόπου πήγα.mp3

Thumbnail1284-09.Τι λουλούδι θε' να γίνου.mp3

Thumbnail1284-10.Νουντά' μασταν μικρά πιδιά.mp3

Thumbnail1284-11.Ξεκίνησι η Αρβανιτιά.mp3

Thumbnail1284-12.Ακούστ' ισείς οι όμουρφις.mp3

Thumbnail1284-13.Άσπρου πουλάκι.mp3

Thumbnail1284-14.Κάτου στις μηλιές.mp3

Thumbnail1284-15.Μια κόρ' απού τον Έλυμπου.mp3

Thumbnail1284-16.Λιβέντη μ' του σαβντί νιμά.mp3

Thumbnail1284-17.Πανάθιμα κακούς γονείς.mp3

Thumbnail1284-18.Χελιδονάκι μου γοργό.mp3

Thumbnail1284-19.Έχου 'βδουμάδα πάγου δυο.mp3

Thumbnail1284-20.Δάσκαλε πνευματικέ μου.mp3

ThumbnailVIDEO_TS.mp4