Ο Άγιος Χαράλαμπος ο Θαυματουργός: μουσικολογική μελέτη επιλεγμένων τροπαρίων, ιδιομελών, αυτοτελών, μαζί με τα προσόμοιά τους.

Αναστασιάδη, Κλεάνθη (2010-10-13)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1324-01.Track 1.mp3

Thumbnail1324-02.Track 2.mp3

Thumbnail1324-03.Track 3.mp3

Thumbnail1324-04.Track 4.mp3

Thumbnail1324-05.Track 5.mp3

Thumbnail1324-06.Track 6.mp3

Thumbnail1324-07.Track 7.mp3

Thumbnail1324-08.Track 8.mp3

Thumbnail1324-09.Track 9.mp3