Η κιθάρα το 16ο και 17ο αιώνα: η περίπτωση του Gaspar Sanz και μεταγραφή τεσσάρων έργων του για κλασσική κιθάρα.

Γεράκης, Παναγιώτης (2013-03-27)

Διπλωματική εργασία

Files in this item1343_pavana al ayre español, Gaspar Sanz, Xavier Díaz-Latorre, baroque guitar.mp3